Innovation is a team sport

Innovation är ett reläspel mellan flera aktörer. Ett team som gör ev genombrott och ser innovationen, och ett annat team som får innovationen accepterad och adopterad vilket kräver ett långsiktigt och dagligt dag in dag ut arbete att utbilda, övertyga och vinna acceptans.

 

Lyssna gärna om denna innovation